ادرس : ایران – تهران خیابان ۱۵ خرداد بازار اهنگرها

بازار کلانتری پاساژ جهان

تلفن :۵۵۵۰۴۱۱۲

com.پاساژ جهان.www

:ADD

PASSAJ JAHAN -KALANTARY  BAZAR

BAZAR  AGANGARHA -15th KHORDAD

TEHRAN  IRAN

5580411:TEL

com.پاساژ جهان.www